Search English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
Saturday, May 30, 2015 ..:: Adresy » Polskie instytucje w Rzymie ::.. Register  Login
 Polskie instytucje w Rzymie Minimize

Biuro Duszpasterstwa Polaków we Włoszech

Via delle Botteghe Oscure 15,

00187 Roma

Tel. +39 066788228

ks. Marian Burniak TChr

 

Biuro LOT-u

Via Veneto 54,

00187 Roma

Tel. +39 06483448, Fax. +39 064815462

Dyrektor: Jan Mich

 

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej

Via Veneto 54 A,

00187 Roma

Tel. +39 064827060, Fax. +39 064817569

Dyrektor: Ryszard Centnarski

 

"QUO VADIS" Chrześcijańskie Stowarzyszenie Polaków we Wloszech

Via Merulana,31

00185 Roma

Tel.: +39- 0644340056, Fax. +39-06536663


Istituto Polacco di Roma

Via Vittorio Colona 1,

00-193 Roma

Tel: 0039 06 36 000 722/723

Fax: 0039 06 36 000 721

E-mail: istituto.polacco@flashnet.it

              www.istitutopolacco.it

 

Instytut Polski w Rzymie istnieje od 1992 r., jest Ośrodkiem Kulturalnym Ambasady Polskiej w Rzymie, który ma na celu rozpowszechnianie kultury i języka polskiego we Włoszech.

 

Instytut organizuje m.in:

  • przedstawienia teatralne
  • wystawy
  • koncerty
  • spotkania literackie

 

Instytut dysponuje także biblioteką i czytelnią.

Godziny otwarcia biblioteki:     wtorek             11.30-13.00;   15.00 – 18.30

       czwartek          11.30-13.00;   15.00 – 18.30

       piątek              11.30-13.00;   15.00 – 17.00

 

 

Pontificio Istituto Ecclesiastico Polacco

Via Pietro Cavallini 38,

00-193 Roma

Italy

Tel: 0039 06 362.17.725 (centrala)

Tel: 0039 06 362 17 221 (sekretariat Rektora)

Fax: 0039 06 320 81 47

Papieski Instytut Polski jest domem formacyjnym, w którym zamieszkują księża studenci, którzy zostali skierowani przez własnych biskupów lub kompetentnych przełożonych zakonnych do Rzymu na studia kościelne. Za datę powstania Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie uznaje się 19 marca 1910 roku kiedy to Kongregacja Konsystorialna wydała dekret Religioso Polonae gentis powołujący do życia tę polską placówkę kościelną. Powstała ona dzięki wspaniałej wizji i staraniom świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, który 13 maja 1909 roku uzyskał od Papieża Piusa X pisemną aprobatę i błogosławieństwo. Mieści się w domu przy via Pietro Cavallini, 38 w dzielnicy zwanej Prati.

 

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie

Piazza B. Cairoli 117,

00186 Roma

Italy

tel./fax: 39 06 6880 3750

 

Papieski Instytut Studiów Kościelnych jest polskim ośrodkiem naukowo-badawczym o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym, zwłaszcza w zakresie dokumentacji archiwalnej Stolicy Apostolskiej, dotyczącej dziejów Kościoła i spraw polskich. Powstał z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski oraz księży jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej. Założycielem i pierwszym kierownikiem Instytutu był ks. Eugeniusz Reczek SI (1916-1971). Erygowany 8 września 1958 roku, zatwierdzony jako papieski 17 grudnia 1970; od 1974 przy Piazza B. Cairoli, 117.

Celem ośrodka są poszukiwania, rejestracja, gromadzenie w formie reprodukcji i udostępnianie materiałów dotyczących historii Kościoła w Polsce w jego historycznym zasięgu, a przechowywanych w zbiorach Stolicy Apostolskiej i innych zbiorach kościelnych, państwowych i prywatnych, zwłaszcza na terenie Włoch. Od początku gromadzone są też spuścizny po instytucjach i wydawnictwach polonijnych i polsko-włoskich, kolekcje oraz spuścizny osób prywatnych.

 

 

  

Pontificio Collegio Polacco

Piazza Remuria, 2A

00153 ROMA

Italia

Tel: 0039/ 06 57086100

Fax:0039/06 5744967

 

Kolegium historycznie sięga korzeniami pierwszego Kolegium utworzonego prze św. Filipa Nereusza 1 września 1582 r. Po kilku latach jednak instytucja ta przestała istnieć, dopiero w wieku XIX udało się Księżom Zmartwychwstańcom i innym polskim patriotom zgromadzić środki na ponowne utworzenie Kolegium przeznaczone dla ich rodaków pragnaacych przyjać święcenia kapłańskie. Dzięki temu Ojciec Święty Pius IX erygował 9 marca 1866 r. Papieskie Kolegium Polskie, istniejące do dziś. Kolegium zostało utworzone dla formacji kandydatów do kapłaństwa, ale przez cały czas działalności gościło także kapłanów, którzy studiowali w różnych rzymskich uczelniach kościelnych. Kolegium przyjmuje do grona swych studentów księży polskich, którzy po ukończeniu studiów seminaryjnych są wysyłani przez swoich biskupów do Rzymu w celu uzyskania w uczelniach kościelnych specjalizacji pogłębiajacej ich formację intelektualną, duchową i duszpasterską.

 


 Print   

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Copyright (c) 2000-2008   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2015 by DotNetNuke Corporation